Prihlásenie

Aktuality

Novácky talent 11.ročník

Propozície a prihlášky v prílohe

2% dane

Chcete pomôcť našej škole?

Poskytnite 2 % z Vašej zaplatenej dane Občianskemu združeniu pri Základnej umeleckej škole v Novákoch.

Získané peniaze budú použité na výchovno - vzdelávacie účely: nákup, resp. opravu hudobných nástrojov, nákup učebných pomôcok, nôt, účastnícke poplatky na súťaže...

Tlačivo nájdete v prílohe aj u triednych učiteľov.

 

Ď A K U J E M E

Vianočný koncert v kostole v Novákoch - fotky

Viac fotiek nájdete na facebooku ZUŠ Nováky

Výchovný koncert v DK Nováky - fotky

13.12.2016 sme pre deti MŠ Nováky a Zemianske Kostoľany a ZŠ s MŠ Kamenec pod Vtáčnikom a Diviaky nad Nitricou pripravili dva vianočné koncerty.

Ďakujeme im za vytvorenie príjemnej atmosféry. A prišiel aj anjel....

Viac foto na faceboooku ZUŠ Nováky

Pop - Star 2016

Vanessa Paušurová - 3.miesto

vo finále speváckej súťaže

(uč. Monika Škrabanová, DiS.art.)

Považská Bystrica 30.11.2016

 

Stránky